Phát động cuộc thi ảnh Dòng sông Việt 2016

01/04/2016 10:32

Cuộc thi sẽ chọn 150 bức ảnh để tổ chức triển lãm tại Văn Miếu Quốc Tử Giám- Hà Nội vào cuối tháng 6/2016.

 phát động cuộc thi ảnh dòng sông việt 2016

 Phát động cuộc thi ảnh Dòng sông Việt 2016

Cục Đường thủy nội địa đã phối hợp với Hội Di sản văn hóa, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức phát động Cuộc thi ảnh nghệ thuật Dòng sông Việt 2016.

Với 3 chủ đề chính: Dòng sông Việt với lịch sử và văn hóa; Dòng sông Việt trong sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế của đất nước; Dòng sông Việt trước thách thức biến đổi khí hậu toàn cầu. Cuộc thi sẽ được phát động tới mọi đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang công tác, sinh sống tại Việt Nam.

Thời gian nhận ảnh dự thi từ ngày 1/4 - 20/6. Cuộc thi sẽ chọn 150 bức ảnh để tổ chức triển lãm tại Văn Miếu Quốc Tử Giám - Hà Nội vào cuối tháng 6/2016.

Hà Thu