Phát động giải báo chí dành cho ngành bảo hiểm nhân thọ

11/01/2018 21:48

Giải báo chí thường niên “Bảo vệ cuộc sống 2018” dành cho các bài báo viết về ngành bảo hiểm nhân thọ.

phát động giải báo chí dành cho ngành bảo hiểm nhân thọ

Giải báo chí thường niên “Bảo vệ cuộc sống 2018” dành cho các bài báo viết về ngành bảo hiểm nhân thọ

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV) vừa chính thức phát động Giải báo chí thường niên “Bảo vệ cuộc sống 2018” dành cho các bài báo viết về ngành bảo hiểm nhân thọ.

Theo bà Thân Hiền Anh, Phó chủ tịch IAV, Trưởng ban tổ chức, bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam là một ngành còn mới mẻ so với nhiều ngành kinh doanh khác. Từ khi hình thành, bảo hiểm nhân thọ đã phát triển rất nhanh, góp phần ổn định an sinh xã hội, thu hút nguồn vốn nhàn rỗi từ người dân để đầu tư trở lại nền kinh tế, tạo công ăn việc làm cho khoảng 600 nghìn người lao động. Những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ trung bình của thị trường luôn đạt trên dưới 30%. Đây là mức tăng trưởng cao so với tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân cũng như tốc độ tăng trưởng trung bình của các nước trong khu vực và thế giới.

Tuy nhiên, theo bà Hiền Anh, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm nhân thọ hiện nay vẫn ở mức thấp, chỉ đạt khoảng 8%, một phần do nhiều người không có đủ thông tin hoặc hiểu còn chưa chính xác về vai trò của bảo hiểm nhân thọ. Do đó, việc nỗ lực để nâng cao nhận thức về bảo hiểm nhân thọ để bảo vệ cho mình và gia đình là điều rất cần thiết.

Được biết, giải thưởng báo chí thường niên “Bảo vệ cuộc sống 2018” gồm 5 hạng mục, trong đó mỗi loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình) sẽ chọn ra 1 giải tiêu biểu nhất.

Hạ Lan