Phạt gần 100 tỷ đồng các cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

14/04/2016 18:07

Ngày 13/4, Bộ Y tế tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia ngành Y tế giai đoạn 2011-2015...

Phạt gần 100 tỷ đồng các cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm 1

Phạt gần 100 tỷ đồng các cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm - Ảnh minh họa

Liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia An toàn vệ sinh thực phẩm, theo Bộ Y tế, giai đoạn 2011-2015, việc kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành các cấp được đẩy mạnh, tính đến nay, về cơ bản toàn quốc đã kiện toàn xong Ban Chỉ đạo ở các cấp. Hệ thống tổ chức quản lý an toàn thực phẩm được hình thành từ T.Ư đến địa phương, hệ thống kiểm nghiệm an toàn thực phẩm đã bước đầu đáp ứng được hoạt động kiểm nghiệm.

Việt Nam đã có 1 viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia, 3 trung tâm kiểm nghiệm khu vực, 14 cơ quan kiểm tra Nhà nước về thực phẩm nhập khẩu và phòng kiểm nghiệm thuộc 63 trung tâm y tế dự phòng các tỉnh/thành phố.

Cả nước đã tiến hành thanh, kiểm tra trên 2,6 triệu lượt cơ sở thực phẩm, số cơ sở vi phạm chiếm khoảng 20%, số tiền phạt khoảng 99,6 tỷ đồng; Ngoài ra còn công khai tên, địa chỉ các cơ sở vi phạm để người dân được biết.

L.C