Phát hành Danh bạ điện thoại ngành GTVT

05/07/2016 17:15

Danh bạ điện thoại ngành GTVT cập nhật thông tin mới nhất về đầu mối liên hệ của các đơn vị trong Ngành.

Phát hành Danh bạ điện thoại ngành GTVT 1

Danh bạ điện thoại ngành Giao thông vận tải năm 2016-2017 dày 640 trang, khổ giấy 10x16,5cm

Nhà xuất bản Giao thông vận tải vừa phát hành cuốn Danh bạ điện thoại ngành Giao thông vận tải năm 2016-2017. Ấn phẩm hệ thống lại các cơ quan đơn vị trong ngành với các đầu mối nhân sự lãnh đạo, phòng ban, địa chỉ, số điện thoại, email... giúp các đơn vị trong và ngoài ngành thuận tiện trao đổi, liên hệ công việc.

Những cơ quan, đơn vị thuộc ngành GTVT trong Danh bạ này gồm: Khối cơ quan thuộc Văn phòng Bộ; Các cục, vụ, viện; khối báo chí, xuất bản; Các ban quản lý dự án; Khối trường học; Các tổng công ty, công ty; Các hội, hiệp hội; Các sở GTVT.

“Danh bạ điện thoại ngành Giao thông vận tải năm 2016 - 2017” dày 640 trang, in trên khổ giấy 10 x 16,5 cm, đơn giá: 100.000 đồng.

Đơn vị phát hành: Phòng Phát hành - Nhà xuất bản Giao thông vận tải - 80B Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội; ĐT: 04.39428746, Fax: 04.38224784.

M.A