Phát hiện 127 lao động "chui" ở Gia Lai, Kon Tum, đa số là người Trung Quốc

05/06/2021 19:01

Kiểm tra người lao động nước ngoài tại tỉnh Gia Lai, Kon Tum, ngành chức năng đã phát hiện hơn 120 lao động "chui", đa số là người Trung Quốc.

Phát hiện 127 lao động

Dự án Nhà máy điện gió phát triển miền núi của Công ty cổ phần Điện gió Chư Prông, Gia Lai do công ty Sinohydro (Trung Quốc) làm tổng thầu xây dựng. Hàng ngày có hàng chục chuyên gia Trung Quốc tập trung chỉ đạo, giám sát thi công các trụ điện gió.

Ngày 5/6, Sở LĐTB-XH tỉnh Gia Lai có văn bản thông tin tới cơ quan báo chí liên quan đến việc kiểm tra người lao động nước ngoài tại địa phương. Theo đó, Sở này đã tiến hành kiểm tra và phát hiện 94 người nước ngoài lao động trái phép. Đa phần các lao động nước ngoài này đang làm việc tại các dự án điện gió trên địa bàn.

Cụ thể, Sở LĐTB-XH tỉnh Gia Lai kiểm tra có tổng cộng 409 lao động nước ngoài (chủ yếu là người Trung Quốc) đang làm việc tại 37 đơn vị, doanh nghiệp, dự án điện trên địa bàn của tỉnh. Riêng các dự án điện gió có 369 lao động.

Trong số lao động người nước ngoài trên chỉ có 27 lao động đã được cấp phép tại các tỉnh, thành phố khác; 44 lao động mới được chính quyền địa phương và Sở LĐTB-XH tỉnh Gia Lai chấp thuận vào vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài và 204 lao động đang trình để xem xét phê duyệt vị trí công việc.

Đặc biệt, có 94 lao động chưa làm các thủ tục liên quan đến việc sử dụng lao động nước ngoài theo quy định.

Văn bản của Sở LĐTB-XH tỉnh Gia Lai cho rằng các doanh nghiệp tuyển dụng, quản lý lao động nước ngoài còn nhiều hạn chế; chưa báo cáo đầy đủ tình hình lao động nước ngoài làm việc; không thực hiện nghiêm quy định tuyển dụng lao động nước ngoài vào làm việc và thực hiện đề nghị cấp giấy phép theo đúng quy định.

Trước đó, tại tỉnh Kon Tum cũng đã phát hiện 33 lao động người Trung Quốc làm việc trái phép tại dự án điện gió ở huyện Đăk Glei.

Tạ Vĩnh Yên