Phát hiện 2.202 vụ có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế

22/10/2014 14:34

Tổng cục Thuế vừa cho biết, trong các hành vi vi phạm về thuế, 5 lĩnh vực bị lợi dụng nhiều nhất là: Thuế Giá trị gia tăng, thuế thu nhập DN, thuế thu nhập cá nhân, thuế Xuất nhập khẩu...

phát hiện 2.202 vụ có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế

Trong 9 tháng năm 2014, qua thanh kiểm tra, ngành Thuế đã phát hiện 2.202 vụ việc vi phạm pháp luật về thuế, như trốn thuế 498 vụ; Nợ đọng chây ỳ về thuế 618 vụ; Chiếm đoạt tiền hoàn thuế là 38 vụ; Mua bán sử dụng hoá đơn bất hợp pháp 476 vụ..., trong đó 1.208 vụ đã được chuyển cơ quan điều tra.

Cơ quan Công an đã xử lý hình sự 14 vụ; chuyển lại cơ quan Thuế xử lý hành chính 142 vụ. Tổng số tiền cơ quan Thuế và cơ quan Công an đã xử lý thu hồi vào NSNN 65 tỷ đồng.

Thảo Nguyên