Phát hiện hàng loạt sai phạm quản lý đô thị tại Pleiku

23/03/2020 12:48

Kiểm toán Nhà nước khu vực XII đã phát hiện nhiều sai phạm trong công tác quản lý đô thị của TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Phát hiện hàng loạt sai phạm quản lý đô thị tại Pleiku 1
Một công trình xây dựng đường trái phép bị TP. Pleiku yêu cầu phá bỏ tại P. Yên Thế.

Việc quản lý xây dựng tại đô thị có nhiều bất thường. Cụ thể: Qua kiểm tra thực tế 20 giấy phép xây dựng công trình thì có tới 10 trường hợp xây dựng không đúng với giấy phép.

Đoàn kiểm tra đã phát hiện địa phương chỉ lập biên bản xử phạt vi phạm đối với 6/536 trường hợp xây dựng sai phép.

Ngày 23/3, nguồn tin của Báo Giao thông cho biết, đơn vị Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã phát hiện hàng loạt sai phạm trong công tác quản lý đô thị tại UBND TP Pleiku (tỉnh Gia Lai) trong giai đoạn từ 2014 -2018. Cơ quan KTNN khu vực XII yêu cầu UBND TP Pleiku báo cáo khắc phục những sai phạm, đồng thời xử lý trách nhiệm những người có liên quan trước ngày 31/3.

Theo báo cáo của cơ quan KTNN khu vực XII, công tác phối hợp với các cơ quan có liên quan để kiểm tra việc xây dựng nhà ở, cơ sở kinh doanh trái phép trên đất nông nông nghiệp chưa tổ chức; Quá trình kiểm tra thực tế hiện trường tại 5 tuyến đường nhận thấy việc xây dựng nhà ở không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt vẫn diễn ra.

Bên cạnh đó, việc ghi nợ tiền sử dụng đất tạo điều kiện cho người dân thực sự khó khăn về tài chính, các cán bộ có thu nhập thấp, tuy nhiên, đây cũng là bất cập đối với người nộp thuế có khả năng tài chính sẽ vận dụng, lách chính sách để ghi nợ tiền sử dụng đất (được giảm 10% tiền sử dụng đất khi nộp trước hạn). Điều này làm giảm số thu vào ngân sách và không công bằng đối với những hộ gia đình không ghi nợ tiền sử dụng đất.

Đáng chú ý, đối chiếu quy hoạch sử dụng đất của năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm đầu kỳ (2011-2015) TP Pleiku đã phê duyệt với bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2018 phát hiện 87 khu vực không phù hợp với quy hoạch với diện tích 352,89 ha; TP Pleiku đã cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với 491 trường hợp với diện tích trên 33.000m2 phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hằng năm nhưng không phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt.

Ngoài ra, KTNN khu vực XII còn phát hiện dự án kè chống sạt lở suối Hội Phú, công tác triển khai thực hiện quá chậm trong thực hiện thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Theo đó, từ khi có quyết định phê duyệt dự án, phải đến 19 tháng UBND tỉnh Gia Lai mới phê duyệt kinh phí bồi thường. Do triển khai công tác bồi thường chậm dẫn đến dự án triển khai quá thời gian quy định (từ 2014-2018 nhưng đến tháng 7/2019 vẫn chưa hoàn thành).

Mặt khác, công tác bồi thường thực hiện nhiều lần phương án đền bù hỗ trợ tái định cư dẫn đến hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) làm tăng giá đất đền bù từ 1,5 đến 8,7 lần so với bảng giá đất năm 2014.

Tạ Vĩnh Yên