Phát hiện nhiều sai phạm tại Đảng bộ Công an tỉnh Gia Lai

25/05/2021 12:08

Uỷ Ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh uỷ Gia Lai đã kiểm tra và phát hiện nhiều vi phạm trong công tác của Đảng bộ Công an tỉnh Gia Lai.

Phát hiện nhiều sai phạm tại Đảng bộ Công an tỉnh Gia Lai 1

Trụ sở Công an tỉnh Gia Lai

Ngày 25/5, UBKT Tỉnh ủy Gia Lai xác nhận đã thông báo kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Gia Lai.

Theo kết luận do UBKT Tỉnh uỷ Gia Lai công bố: Đảng ủy Công an tỉnh này chưa thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của Đảng; không đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc; không phân công các cơ quan tham mưu giúp Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc, để xảy ra nhiều khuyết điểm, vi phạm trong tổ chức thực hiện. Không ban hành quy định về phân cấp quản lý cán bộ, vi phạm quy định của Đảng và Thông tư số 55 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định phân công trách nhiệm giữa Công an các cấp về một số vấn đề trong công tác tổ chức, cán bộ của lực lượng Công an nhân dân.

Ban Thường vụ Đảng ủy chấp hành chế độ họp chưa đầy đủ theo quy định của quy chế làm việc; chưa nghe báo cáo và chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, vi phạm Quy định 30, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Cũng theo kết luận, Đảng bộ đã buông lỏng lãnh đạo, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc: Không thảo luận, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền, như chủ trương, biện pháp điều tra, xử lý một số vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, nổi cộm, kéo dài; chủ trương sơ kết, tổng kết các vụ án lớn, điển hình của địa phương để rút kinh nghiệm chung.

"Không họp để thảo luận, quyết định rà soát quy hoạch hằng năm, quyết định việc xét chuyển sang chế độ chuyên nghiệp cho hạ sĩ quan hết hạn phục vụ tại ngũ trong Công an nhân dân.

Không bàn bạc, thảo luận, thống nhất việc chuẩn bị nội dung họp Đảng ủy; không tổ chức hội nghị ban thường vụ Đảng ủy để thông qua báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát, thảo luận, xem xét, kết luận, vi phạm quy trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy…", kết luận nêu.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy không chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra công tác cán bộ của các cấp ủy trực thuộc, kiểm tra, giám sát chuyên đề công tác lãnh đạo việc điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc và tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến tháng 12/2018, Đảng bộ này không ban hành quy trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy, vi phạm Quy định 30 của Ban Chấp hành Trung ương; chưa chỉ đạo xây dựng và ban hành quy định giải quyết tố cáo đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy quản lý.

"Không họp để bàn bạc, thảo luận, thống nhất xét kỷ luật một số trường hợp theo quy định của Ngành, vi phạm quy chế làm việc; một số trường hợp thi hành kỷ luật đảng viên không đúng thẩm quyền, không tương xứng với hành vi vi phạm (một số trường hợp đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật nhưng không xem xét, xử lý); một số trường hợp thi hành kỷ luật đảng nhưng không xử lý kỷ luật ngành...

Việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát công tác tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, để xảy ra những thiếu sót, khuyết điểm: Chậm chuyển một số tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; chậm phân công điều tra viên, phó thủ trưởng cơ quan Cảnh sát Điều tra giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm; chậm chuyển quyết định phân công điều tra viên giải quyết tố giác đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. Xác định sai thẩm quyền giải quyết một số tin tố giác tội phạm, vi phạm quy định về thời hạn tại Bộ luật Tố tụng hình sự", kết luận nêu thêm.

Với những khuyết điểm, vi phạm trên, UBKT Tỉnh ủy Gia Lai đề nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Gia Lai (khóa XI), nhiệm kỳ 2015-2020 và trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, thi hành kỷ luật cá nhân có liên quan.

Đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, chấp hành nghiêm thông báo kết luận kiểm tra của UBKT Tỉnh ủy; xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm qua kiểm tra.

Trong đó, tập trung vào những nội dung trọng tâm, như: Việc xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh; việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; công tác tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Trước đó, tháng 7/2020, UBKT Trung ương đã tổ chức kỳ họp thứ 46. Tại kỳ họp này, UBKT Trung ương yêu cầu UBKT Tỉnh ủy Gia Lai tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Gia Lai trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc và tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm trên địa bàn tỉnh.

Tạ Vĩnh Yên