Phát hiện thêm 44 hang động mới tại Phong Nha - Kẻ Bàng

13/08/2018 13:52

Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, vừa phát hiện thêm 44 hang động mới...

Phát hiện thêm 44 hang động mới tại Phong Nha - Kẻ Bàng 1

Phát hiện thêm 44 hang động mới tại Phong Nha - Kẻ Bàng

Bước đầu nhóm nghiên cứu đã tiếp cận, xác định tọa độ và tiến hành mô tả cơ bản các hang động này. Những hang động được phát hiện mới nằm trong 6 hệ tầng địa chất khác nhau gồm: La Khê, Bắc Sơn, Mụ Giạ, Cát Đằng, Mục Bãi, Lệ Ninh. Trong đó, phần nhiều các hang động tập trung chủ yếu ở hệ tầng địa chất La Khê và Bắc Sơn.

Đây là hai hệ tầng chiếm diện tích lớn nhất và có tuổi địa chất cổ trong khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng. Các hang động mới cũng đa phần phân bố ở các độ cao dao động từ 44 - 602m so với mực nước biển, trong đó độ cao các động phổ biến nhiều nhất từ 200 - 350m.

Minh Ước