Từ khi triển khai cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn, các bãi trông giữ xe vi phạm (nhất là xe máy) xảy ra tình trạng quá tải vì chủ xe không đến làm thủ tục để đưa xe về.
Từ khi triển khai cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn, các bãi trông giữ xe vi phạm (nhất là xe máy) xảy ra tình trạng quá tải vì chủ xe không đến làm thủ tục để đưa xe về.
Phùng Đô