Phát minh độc khiến ai cũng có thể leo cây dừa

17:59, 14/03/2015

Một phát minh độc đáo giúp nông dân có thể leo những cây dừa một cách dễ dàng.

H.N