Phạt nặng khi đổi căn cước công dân không báo số cho cơ quan thuế

13/12/2020 12:38

Từ ngày 5/12, Nghị định 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, quy định phạt nặng khi đổi căn cước công dân không báo số cho cơ quan thuế.

Phạt nặng khi đổi căn cước công dân không báo số cho cơ quan thuế 1

Ảnh minh họa

Mức phạt cao nhất đến 7 triệu đồng

Theo quy định hiện nay, khi có thay đổi về thông tin trong đăng ký thuế, cá nhân cũng như tổ chức phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi. Sau 10 ngày, nếu chưa đi thông báo thay đổi với cơ quan thuế, cá nhân/tổ chức sẽ trong diện bị phạt.

Cụ thể, tại Điều 11 Nghị định 125/2020 quy định các trường hợp với các mức phạt khác nhau nếu vi phạm về thời hạn thông báo thay đổi thông tin trong đăng ký thuế.

Trường hợp thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế quá thời hạn nhưng không làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế, hoặc thông báo mã số thuế: Phạt cảnh cáo nếu quá thời hạn quy định từ 1 - 30 ngày và có tình tiết giảm nhẹ; Phạt từ 0,5 - 1 triệu đồng nếu quá thời hạn quy định từ 1 - 30 ngày và không có tình tiết giảm nhẹ; Phạt từ 1 – 03 triệu đồng nếu quá thời hạn quy định từ 31 - 90 ngày; Phạt từ 3 – 5 triệu đồng nếu quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên.

Trường hợp thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế quá thời hạn làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế, hoặc thông báo mã số thuế: Phạt cảnh cáo nếu quá thời hạn quy định từ 1 - 10 ngày và có tình tiết giảm nhẹ; Phạt từ 1 - 3 triệu đồng nếu quá thời hạn quy định từ 1 – 30 ngày và không có tình tiết giảm nhẹ; Phạt từ 3 - 5 triệu đồng nếu quá thời hạn quy định từ 31 - 90 ngày; Phạt từ 5 - 7 triệu đồng nếu quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên và thêm hành vi không thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế.

Như vậy từ ngày 05/12/2020, thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế quá thời hạn như thay đổi số Chứng minh nhân dân, số Căn cước công dân (CCCD)... thì người nộp thuế sẽ bị phạt cao nhất đến 07 triệu đồng.

3 trường hợp nào không bị phạt

Khoản 6 Điều 11 Nghị định này cũng loại trừ những quy định tại Điều này không áp dụng đối với trường hợp sau đây:

Cá nhân không kinh doanh đã được cấp mã số thuế thu nhập cá nhân chậm thay đổi thông tin về chứng minh nhân dân khi được cấp thẻ căn cước công dân.

Cơ quan chi trả thu nhập chậm thông báo thay đổi thông tin về chứng minh nhân dân khi người nộp thuế thu nhập cá nhân là các cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân được cấp thẻ căn cước công dân.

Thông báo thay đổi thông tin trên hồ sơ đăng ký thuế về địa chỉ người nộp thuế quá thời hạn quy định do thay đổi địa giới hành chính theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc Nghị quyết của Quốc hội.

Phùng Đô