Phát triển đô thị tại Quảng Nam tới 2020 cần 13.370 tỷ đồng

21/11/2014 10:43

Mục tiêu đến năm 2020 toàn tỉnh sẽ có 6 đô thị nâng loại và 5 đô thị hình thành mới (3 trung tâm huyện và 2 trung tâm cụm xã).

phát triển đô thị tại quảng nam tới 2020 cần 13.370 tỷ đồng
Quang cảnh một góc thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2020 toàn tỉnh sẽ có 6 đô thị nâng loại và 5 đô thị hình thành mới (3 trung tâm huyện và 2 trung tâm cụm xã). Toàn tỉnh có 20 đô thị, gồm 1 đô thị loại II (TP. Tam Kỳ), 2 đô thị loại III (TP. Hội An, Núi Thành), 6 đô thị loại IV (Điện Bàn, Ái Nghĩa, Nam Phước, Hà Lam, Thạnh Mỹ, Khâm Đức), 11 đô thị loại V (P’Rao, Đông Phú, Tân An, Phú Thịnh, Tiên Kỳ, Trà My, Trung Phước, Tắk Pỏ, Tơ Viêng, Hương An, Việt An).

Quy mô đất đai của các đô thị là 911,36km2, dân số 1.552.000 người. Trong đó, dân số đô thị 646.340 người; tỷ lệ đô thị hóa là 41,65%.

Tổng vốn thực hiện Chương trình phát triển đô thị theo lộ trình đến năm 2020 gần 13.370 tỷ đồng. Trong đó, vốn Trung ương hỗ trợ hơn 7.982 tỷ đồng; ngân sách tỉnh, huyện gần 2.725 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp hơn 2.660 tỷ đồng.

Được biết, tỉnh Quảng Nam hiện có 15 đô thị, gồm 2 đô thị loại III (TP.Tam Kỳ và TP.Hội An), 1 đô thị loại IV (Điện Bàn) và 12 đô thị loại V là các trung tâm huyện lỵ, còn 3 huyện mới chia tách chưa có đô thị trung tâm huyện.

Theo số liệu đánh giá năm 2013 của Sở Xây dựng Quảng Nam, tỷ lệ đô thị hóa trên toàn tỉnh hiện chỉ mới đạt 19,2%, thấp hơn so với bình quân chung toàn quốc là 32,19% và thấp hơn so với Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung là 36,94%. Mức độ đô thị hóa trên toàn tỉnh là 1,62%, thấp hơn so với bình quân chung toàn quốc là 3,26% và thấp hơn so với Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung là 3,1%.

PV