Phát triển doanh nghiệp gắn liền với phát triển bền vững

10/09/2018 20:40

Đại diện Traphaco chia sẻ về việc phát triển doanh nghiệp gắn liền với phát triển bền vững.

phát triển doanh nghiệp gắn liền với phát triển bền vững
Ông Nguyễn Huy Văn, Phó Tổng giám đốc đại diện Traphaco chia sẻ về phát triển chuỗi giá trị dược liệu bền vững cùng người thu nhập thấp tại Việt Nam

Vừa qua, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) tổ chức Khóa tập huấn về Phát triển Bền vững 2018.

Tại buổi tập huấn, ông Nguyễn Huy Văn - Phó Tổng giám đốc đại diện Traphaco chia sẻ về việc phát triển doanh nghiệp gắn liền với phát triển bền vững cụ thể là phát triển chuỗi giá trị dược liệu bền vững cùng người thu nhập thấp tại Việt Nam. Theo ông Văn, Việt Nam là nơi có rất nhiều loài cây thuốc có giá trị (trên 4000 loài), tuy nhiên dược liệu đang được phát triển manh mún chưa có liên kết trong sản xuất và bao tiêu, chưa cơ giới hoá, tiêu chuẩn hoá. Năng suất và chất lượng còn thấp, giá thành cao nên chưa thể cạnh tranh trên thị trường (đặc biệt dược liệu nhập từ Trung Quốc).

Thấy rõ được vấn đề này, Traphaco đã đi đầu trong việc hợp tác với người nông dân, người dân tộc thiểu số phát triển mô hình trồng dược liệu bền vững. Traphaco đã ký hợp đồng với người nông dân từ cung cấp hạt giống, hỗ trợ kỹ thuật theo hướng dẫn của GACP-WHO, UEBT, Organic đến thu mua thành phẩm cho bà con. Qua nhiều năm triển khai, đến nay Traphaco đã có 5 vùng trồng theo tiêu chuẩn GACP-WHO của Bộ Y tế với trên 36.000 ha cung cấp nguồn nguyên liệu chất lượng cao cho công ty. Với mô hình phát triển dược liệu này, Traphaco đã tạo ra trên 20.000 lao động, trên 40% là đồng bào dân tộc ít người với thu nhập gia tăng từ 3 - 5 triệu đồng/hộ/tháng, cuộc sống của nhiều hộ dân đã thay đổi.

Hạ Lan