Phát triển xe điện tại Việt Nam: Cơ hội và thách thức

11:50, 21/10/2022

Tại Việt Nam, phát triển phương tiện giao thông đường bộ sử dụng điện, hướng tới chuyển đổi năng lượng xanh còn những trở ngại gì?

Nguyễn Hoàn