Phạt vi phạm quảng cáo thực phẩm chức năng 310 triệu đồng

02/02/2015 13:40

Bộ Y tế đã phát hiện xử phạt 15 cơ sở 310 triệu đồng vì vi phạm quảng cáo thực phẩm chức năng.

phạt vi phạm quảng cáo thực phẩm chức năng 310 triệu đồng

Thực phẩm chức năng giả được đựng trong cáctúi nilon

Riêng từ các ngày 26-28/1, Cục đã phát hiện năm trường hợp vi phạm về quảng cáo TPCN và đã xử phạt tổng số tiền 110 triệu đồng nhiều TPCN như: Bonecare, kẹo dẻo Calgum, Omega-3 Extra, BiolusminGold, Cốm vi sinh Biolusmin Extra, Ginton.... quảng cáo trên các trang điện tử có có nội dung không phù hợp với nội dung đã được Cục xác nhận.

Theo ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, cùng với xử phạt bằng tiền, Cục đã buộc các cơ sở vi phạm tháo gỡ các nội dung quảng cáo sai, cải chính trên phương tiện thông tin đại chúng. Các cơ sở nếu tiếp tục tái vi phạm, sẽ thu hồi hiệu lực Giấy xác nhận nội dung quảng cáo/Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định đã cấp.

V.A