Phê bình 4 chủ tịch huyện chậm GPMB dự án cải tạo QL10

15/12/2016 06:14

Sau khi nghe các báo cáo về tồn tại, vướng mắc... Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng đã phê bình 4 chủ tịch huyện

phê bình 4 chủ tịch huyện chậm gpmb dự án cải tạo ql10

Chậm GPMB ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ Dự án cải tạo, nâng cấp QL10

Sau khi nghe các báo cáo về những tồn tại, vướng mắc liên quan đến công tác GPMB dự án này, ông Tùng đã phê bình Chủ tịch UBND các huyện: An Dương, An Lão, Vĩnh Bảo và Tiên Lãng chưa tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo GPMB; Đồng thời, yêu cầu Thường trực Huyện ủy Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, An Lão và huyện An Dương tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác GPMB phục vụ thi công dự án. Ông Nguyễn Văn Tùng cũng nhắc nhở Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng trong việc chưa phối hợp với các cơ quan để di chuyển đường điện ra khỏi phạm vi dự án.

Đối với kiến nghị của các hộ dân trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo, An Lão và An Dương, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chỉ đạo rõ số hộ thành phố không xem xét giải quyết, vì đã thực hiện đúng chế độ chính sách. Với những hộ này, yêu cầu UBND ba huyện ban hành ngay quyết định cưỡng chế, thực hiện thu hồi đất theo quy định. Thành phố đã xem xét và giải quyết kiến nghị của 41 hộ dân huyện An Lão, 34 hộ dân huyện An Dương, 52 hộ dân huyện Vĩnh Bảo; Yêu cầu ba huyện bổ sung phương án hỗ trợ cho các hộ; Nếu các hộ không chấp hành thì tổ chức cưỡng chế theo quy định. 

Báo giấy