Phê duyệt đề án tái cơ cấu đường thủy nội địa đến năm 2020

07/01/2015 06:56

Bộ trưởng Đinh La Thăng vừa phê duyệt đề án tái cơ cấu đường thủy nội địa đến năm 2020. Đề án này sẽ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, tạo bước đột phá về kết cấu hạ tầng...

phê duyệt đề án tái cơ cấu đường thủy nội địa đến năm 2020

Theo đề án, tới đây Bộ GTVT sẽ huy động tối đa mọi nguồn lực, phát triển vận tải thủy nội địa kết nối đồng bộ với các phương thức vận tải khác, đồng thời, khai thác tiềm năng vận tải ven biển tạo sự kết nối vận tải thủy nội địa giữa các vùng, miền trong cả nước; Khai thác có hiệu quả cơ sở hạ tầng có kết hợp đầu tư mới để nâng cao hiệu quả và tiết kiệm nguồn lực; Đảm bảo trật tự ATGT, bảo vệ môi trường và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Đặc biệt, đề án cũng đưa ra mục tiêu xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, tập trung cải tạo, nâng cấp các tuyến đường thủy nội chính. Tăng cường hiệu quả đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa.

Lê Tươi