Phê duyệt khung chính sách hỗ trợ,tái định cư dự án cải tạo QL53

28/12/2016 13:32

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng...

Phê duyệt khung chính sách hỗ trợ,tái định cư dự án cải tạo QL53 1

Phê duyệt khung chính sách hỗ trợ, tái định cư dự án cải tạo QL53

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, cải tạo QL53 đoạn Long Hồ - Ba Si trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Trà Vinh theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT). Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GTVT và UBND các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện khung chính sách đã được phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

QL53 đoạn Long Hồ - Ba Si có điểm đầu tại Km11+295 và điểm cuối Km56, tổng chiều dài là 45,797km. Mục tiêu dự án là nâng cao năng lực thông hành, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao, bảo đảm ATGT, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng khu vực nói chung và của tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh nói riêng; nhằm từng bước phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển GTVT.

L.C