Phê duyệt xây dựng 450 cầu nông thôn tại 32 tỉnh, thành

14/03/2014 09:24

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án xây dựng 450 cầu nông thôn trên phạm vi 32 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Sẽ có 450 cây cầu nông thôn được xây dựng từ nay đến năm 2020

Đề án được thực hiện nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ và tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia xây dựng hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, góp phần thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội xóa đói giảm nghèo ở các xã thuộc diện khó khăn tại tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên.

Đồng thời, xây dựng mô hình hoạt động của phong trào thanh niên tham gia phát triển kinh tế-xã hội, góp phần củng cố và phát triển tổ chức Đoàn, Hội ở địa phương, qua đó góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở.

Tiêu chí của Đề án đặt ra là dự án xây dựng cầu nông thôn phải phù hợp với quy hoạch giao thông nông thôn được cấp có thẩm quyền phê duyệt; ưu tiên xây dựng cầu tại điểm suối, kênh, mương giao cắt đường giao thông nối giữa các thôn, bản hoặc từ thôn, bản đến trung tâm xã, thị trấn, trường học, trạm y tế, khu sản xuất tập trung có nguy cơ mất an toàn, cản trở giao thông trong mùa mưa lũ.

Đề án sẽ thực hiện trong 7 năm từ 2014 đến 2020. Với tổng mức đầu tư phần Nhà nước thực hiện là 324.866.910.000 đồng. Nguồn vốn đầu tư gồm: Ngân sách Trung ương đầu tư xây dựng cầu; thanh niên tình nguyện, người dân địa phương góp công sức làm đường dẫn hai đầu cầu. Trường hợp phải đền bù, giải phóng mặt bằng, ngân sách địa phương bố trí để thực hiện.

 

T.M