Đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường để giảm giá xăng dầu

11/04/2020 10:09

Bộ Công thương đề xuất Chính phủ xem xét, chỉ đạo Bộ Tài chính nghiên cứu phương án giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu.

Đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường để giảm giá xăng dầu 1
Bộ Công thương đề xuất Chính phủ xem xét, chỉ đạo Bộ Tài chính nghiên cứu phương án giảm thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng dầu.

Bộ Công thương cho biết, tỷ trọng thuế, phí trong xăng dầu đang ở mức cao khoảng 55-60% đối với mặt hàng xăng, khoảng 35-40% đối với mặt hàng dầu. Tuy nhiên, phí thuế bảo vệ môi trường đã chiếm đến 32% đối với xăng và 11-20% đối với dầu.

Do đó, Bộ Công thương đề xuất Chính phủ xem xét, chỉ đạo Bộ Tài chính nghiên cứu và trình phương án giảm thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng này ở mức phù hợp.

Đáng chú ý, Bộ Công thương cũng đề nghị xem xét điều chỉnh giảm thêm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng sinh học E5RON92 (gồm 95% là xăng RON92 và 5% là ethanol) cho phù hợp với thực tế để tạo mức chênh lệch giá và khuyến khích sử dụng xăng sinh học bởi theo cơ quan này: Mức thuế áp cho loại xăng này bằng 95% mức thuế bảo vệ môi trường của xăng khoáng RON92 là chưa phù hợp.

Theo Bộ công thương, không nên đánh giá cơ học khi dựa vào thành phần 95% mà phải đánh giá dựa vào mức độ khí phát thải khi sử dụng xăng.

Bộ kiến nghị cần cân nhắc đưa ra mức thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng E5RON92 dựa theo mức độ phát thải (75-80%) so với xăng khoáng để xăng dầu có cơ hội giảm giá thêm nữa.

Thuế xăng dầu phải chịu bao gồm: Thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng. Ngoài ra, còn có một số khoản không phải là thuế, nhưng cũng được đưa vào làm cơ sở để tính giá xăng dầu như chi phí định mức, lợi nhuận định mức, Quỹ bình ổn giá.

Như vậy, cơ cấu giá xăng được cộng 8 khoản, gồm: Giá CIF tính thuế (giá xăng nhập + chi phí vận chuyển), thuế nhập khẩu (10%), thuế giá trị gia tăng (10%), thuế tiêu thụ đặc biệt (10% với xăng RON95 và 8% với xăng E5), thuế bảo vệ môi trường (3.800 đồng với E5, 4.000 đồng với RON 95), chi phí định mức kinh doanh (1.050 đồng/lít với xăng RON95 và 1.250 đồng/lít với xăng E5), lợi nhuận định mức (300 đồng) và trích quỹ bình ổn (300 đồng, nhưng biến động theo thực tế mỗi kỳ điều hành).

Ví dụ, giá xăng E5 ngày 29/3 là 11.950 đồng/lít (theo giá niêm yết của Petrolimex). Thuế tính như sau: Thuế nhập khẩu 400 đồng, thuế tiêu thụ đặc biệt hơn 500 đồng, thuế bảo vệ môi trường 3.800 đồng, hơn 1.000 đồng thuế giá trị gia tăng. Ngoài ra, còn có 1.550 đồng chi phí định mức và lợi nhuận định mức, 300 đồng trích Quỹ bình ổn giá. Như vậy, tổng các loại thuế, phí và khoản ngoài thuế phí trên mỗi lít xăng E5 (bao gồm cả lợi nhuận của doanh nghiệp) là khoảng 7.550 đồng/lít trên tổng số giá bán là 11.950 đồng/lít, chiếm khoảng 63% giá bán lẻ xăng E5.

Hồng Hạnh