Philippines: Không đàm phán song phương về Biển Đông đến khi Toà phán quyết

11/06/2016 11:23

Philippines tuyên bố: “Không đàm phán song phương” trước khi Toà Trọng tài ra phán quyết.

Trang Trần