Phim Sống cùng lịch sử được chiếu ở 64 rạp trên cả nước

04/10/2014 07:06

Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch vừa ban hành văn bản giao cho Cục Điện ảnh tổ chức Tuần phim kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô trong phạm vi cả nước.

phim sống cùng lịch sử được chiếu ở 64 rạp trên cả nước

Ngoài ra, Cục Điện ảnh sẽ tổ chức in ấn phim truyện Sống cùng lịch sử bằng file HD vào ổ cứng và gửi tới rạp của 64 Công ty Điện ảnh, Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương. Tổ chức in ấn và gửi đĩa phim truyện Về miền thương nhớ, phim tài liệu Bác sĩ Trần Duy Hưng, một người Hà Nội (330 đĩa DVD/phim) tới các đội chiếu bóng lưu động của 64 Công ty Điện ảnh, Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương.

Phạm Lý