Tuy nhiên, kết thúc kì nghỉ lễ, ghi nhận của PV Báo Giao thông tại khu vực này, cả "khu phố" và các quán cà phê rất vắng vẻ. Lác đác vài du khách đi lại chụp ảnh, uống cà phê tại đây
Tuy nhiên, kết thúc kì nghỉ lễ, ghi nhận của PV Báo Giao thông tại khu vực này, cả "khu phố" và các quán cà phê rất vắng vẻ. Lác đác vài du khách đi lại chụp ảnh, uống cà phê tại đây
Kỳ Nam - Tạ Hải