Một số ít quán bày bán ghế ra hiên nhà, nhưng đa số không lấn chiếm lối đi bộ dọc theo đường sắt. Tuy nhiên, lãnh đạo đơn vị phụ trách công tác an toàn hành lang đường sắt cho biết, do lịch sử để lại, các nhà ở, hàng quán đoạn phố này đều vi phạm hành lang an toàn đường sắt theo quy định pháp luật hiện hành.
Một số ít quán bày bán ghế ra hiên nhà, nhưng đa số không lấn chiếm lối đi bộ dọc theo đường sắt. Tuy nhiên, lãnh đạo đơn vị phụ trách công tác an toàn hành lang đường sắt cho biết, do lịch sử để lại, các nhà ở, hàng quán đoạn phố này đều vi phạm hành lang an toàn đường sắt theo quy định pháp luật hiện hành.
Kỳ Nam - Tạ Hải