Phó Chủ tịch nước: Phải chú trọng khen thưởng lao động trực tiếp

23/03/2017 15:35

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh yêu cầu tăng tỷ lệ khen thưởng lực lượng lao động trực tiếp.

Phó Chủ tịch nước: Phải chú trọng khen thưởng lao động trực tiếp 1

Phó Chủ nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị các bộ, ngành Khối thi đua, khen thưởng các bộ, ngành kinh tế T.Ư chú trọng nâng cao tỷ lệ khen thưởng người lao động trực tiếp

Sáng nay, 23/3, tại Bộ GTVT đã diễn ra Hội nghị Tổng kết hoạt động Khối thi đua các bộ, ngành kinh tế Trung ương. Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao vai trò, kết quả hoạt động các đơn vị Khối thi đua các bộ, ngành kinh tế Trung ương trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Chính phủ đã đặt ra. Phó Chủ tịch nước cho rằng các đơn vị trong Khối đã quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ chính trị của mình, tích cực tham gia các phong trào xây dựng dựng đất nước góp phần ổn định chính trị xã hội.

Về nhiệm vụ năm 2017, Phó Chủ tịch nước đề nghị các đơn vị trong Khối bên cạnh việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương Đảng cần thực hiện tốt các nghị quyết của Chính phủ, các chủ đề thi đua mà Chính phủ đã đề ra là “Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững”.

"Công tác thi đua cũng cần gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Bộ ngành mình, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn trong thực hiện nhiệm vụ" - Phó Chủ tịch nước nói và lưu ý các đơn vị cần quan tâm đến tỉ lệ khen thưởng người lao động trực tiếp, khen thưởng đối ngoại phục vụ tốt công tác hội nhập quốc tế…

Phó Chủ tịch nước: Phải chú trọng khen thưởng lao động trực tiếp 2

Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa cam kết Bộ GTVT sẽ tiếp tục nỗ lực tham gia tích cực, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng của Khối

Thay mặt Khối thi đua các Bộ ngành kinh tế Trung ương, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa cảm ơn sự quan tâm của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, đồng thời cho biết sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo cũng như ý kiến tham luận tại hội nghị.

“Bộ GTVT cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực tham gia với tư cách thành viên trong Khối thực hiện tốt nhiệm vụ của mình để công tác thi đua khen thưởng chính xác, kịp thời”, Bộ trưởng Nghĩa nói.

Trước đó, đánh giá công tác thi đua, khen thưởng trong Khối thi đua các bộ, ngành kinh tế Trung ương năm 2016, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết, Khối gồm 7 đơn vị: Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên và môi trường, Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ Xây dựng, Bộ GTVT, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam.

Năm 2016, công tác thi đua, khen thưởng của Khối đã từng bước đổi mới cả về nội dung và hình thức. Các phong trào thi đua được tổ chức sâu rộng, với nhiều nội dung thiết thực, gắn kết với nhiệm vụ chính trị, đặc thù của mỗi Bộ, ngành. Thông qua đó góp phần nâng cao nhận thức và thể hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của chính quyền và tổ chức đoàn thể các cấp trong việc tổ chức, triển khai thực hiện các phong trào thi đua cơ sở; có tác dụng khích lệ, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phấn đấu, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch năm 2016 của các bộ, ngành trong khối. Công tác khen thưởng đảm bảo tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục theo quy định, đảm bảo tính công khai, chính xác; kịp thời biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến…

Với vai trò là Trưởng khối, Bộ GTVT đã xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra chéo tất cả các đơn vị thuộc Khối. Qua đó, các thành viên trong Khối đã trao đổi, học tập và rút kinh nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ trong công tác thi đua, khen thưởng; Tạo điều kiện để các bộ, ngành được so sánh, đối chiếu, từ đó phát huy khả năng sáng tạo trong triển khai tổ chức các phong trào thi đua…

Phó Chủ tịch nước: Phải chú trọng khen thưởng lao động trực tiếp 3

Các đơn vị ký cam kết thi đua năm 2017

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu từ các đơn vị trong Khối đã thống nhất cao với dự thảo báo cáo đánh giá công tác năm 2016 và phương hướng năm 2017. Các đại biểu cũng nêu một số nội dung còn bất cập trong công tác thi đua, khen thưởng thời gian qua và đề xuất các nội dung nhằm đưa công tác này đạt hiệu quả thiết thực, ý nghĩa như: Nhà nước cần có chế độ khuyến khích, khen thưởng đối với lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty kinh tế có thành tích trong phát triển doanh nghiệp, tạo công ăn việc làm cho người lao động; Có hướng dẫn chung nhất, cụ thể hơn các tiêu chí trong công tác thi đua, khen thưởng để khuyến khích, động viên những cá nhân, tập thể có thành tích ở các lĩnh vực, không chỉ xét ở kết quả SXKD; Nên để các doanh nghiệp tham gia công tác đánh giá thi đua, khen thưởng đối với các Bộ, ngành…

Bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng, Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đề nghị, các đơn vị trong công tác khen thưởng phải làm sao chuyển biến được nhận thức và chuyển trọng tâm sang lao động trực tiếp. Năm 2017 ít nhất phải đạt tỷ lệ 50%; tìm điển hình nhân tố mới thông qua các phong trào thi đua và nhân rộng; Có nhiều hình thức biểu dương, tôn vinh người lao động; Khen phải chính xác, kịp thời…

Kết thúc Hội nghị, các Bộ, ngành trong Khối đã thống nhất bầu Bộ Thông tin và truyền thông làm Khối trưởng và Bộ Tài nguyên Môi trường làm Khối phó Khối thi đua, khen thưởng các Bộ ngành kinh tế Trung ương năm 2017. Các đơn vị trong Khối đã ký giao ước thi đua, cam kết thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu thi đua, khen thưởng của Khối năm 2017.

Thanh Thúy