Phu nhân Tổng thống Ferdinand Marcos Jr xúc động trong lễ nhậm chức. Ảnh - Reuters
Phu nhân Tổng thống Ferdinand Marcos Jr xúc động trong lễ nhậm chức. Ảnh - Reuters
Trang Trần