Phổ điểm 9 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2022

24/07/2022 06:00

Bộ GD&ĐT vừa công bố chi tiết phổ điểm 9 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Môn GDCD dẫn đầu với hơn 100 nghìn thí sinh đạt điểm từ 9-10.

Sau khi chính thức công bổ kết quả thi tốt nghiệp THPT vào 0h ngày 24/7, Bộ GD&ĐT cũng đã thông tin về phổ điểm các môn thi.

Môn Toán: 35 bài đạt điểm 10

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán của cả nước năm 2022 cho thấy: Có 982,728 thí sinh tham gia thi bài thi Toán, trong đó điểm trung bình là 6.47 điểm, điểm trung vị là 6.8 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhiều nhất là 7.8 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 165 (chiếm tỷ lệ 0.02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 186,222 (chiếm tỷ lệ 18.95%).

Có hơn 20 nghìn bài thi đạt điểm 9-10, trong đó có 35 bài đạt điểm 10.

phổ điểm 9 môn thi tốt nghiệp thpt năm 2022

Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Môn Ngữ văn: Khoảng gần 24 nghìn bài đạt điểm 9-10

Có 981,407 thí sinh tham gia thi bài thi Ngữ văn, trong đó điểm trung bình là 6.51 điểm, điểm trung vị là 6.5 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.0. Số thí sinh có điểm <= 1 là 194 (chiếm tỷ lệ 0.02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 113,888 (chiếm tỷ lệ 11.6%).

Với môn Ngữ văn, có gần 24 nghìn bài đạt điểm từ 9-10, trong đó hơn 15,5 nghìn bài đạt điểm 9; hơn 6 nghìn bài đạt 9,25, 172 bài đạt 9.75 và 5 bài đạt điểm 10.

Môn Vật lý: Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.25 điểm

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Vật lí của cả nước năm 2022 cho thấy: Có 325,525 thí sinh tham gia thi bài thi Vật lí, trong đó điểm trung bình là 6.72 điểm, điểm trung vị là 7.0 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.25 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 24 (chiếm tỷ lệ 0.01%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 38,047 (chiếm tỷ lệ 11.69%).

Hơn 14 nghìn bài thi đạt điểm từ 9-10, trong đó có 154 bài đạt điểm tuyệt đối.

Môn Hóa học: Điểm trung vị là 7.0 điểm

Có 327,370 thí sinh tham gia thi bài thi Hóa học, trong đó điểm trung bình là 6.7 điểm, điểm trung vị là 7.0 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 8.0 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 43 (chiếm tỷ lệ 0.01%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 49,900 (chiếm tỷ lệ 15.24%).

Có khoảng 16 nghìn bài đạt điểm từ 9-10, trong đó 158 bài đạt điểm 10.

Môn Sinh:Hơn 50% thí sinh điểm dưới trung bình

Có 322,200 thí sinh tham gia thi bài thi Sinh học, trong đó điểm trung bình là 5.02 điểm, điểm trung vị là 4.75 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 4.5 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 94 (chiếm tỷ lệ 0.03%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 163,642 (chiếm tỷ lệ 50.79%).

Chỉ có khoảng 2 nghìn bài đạt điểm từ 9-10.

Môn Sử: Điểm trung bình là 6.34 điểm

Có 659,667 thí sinh tham gia thi bài thi Lịch sử, trong đó điểm trung bình là 6.34 điểm, điểm trung vị là 6.5 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.0 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 83 (chiếm tỷ lệ 0.01%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 127,557 (chiếm tỷ lệ 19.34%).

Gần 30 nghìn bài có điểm từ 9-10; trong đó, gần 1.8 nghìn bài đạt tuyệt đối.

Môn Địa lý: Khoảng 17 nghìn bài có điểm 9-10

Có 657,423 thí sinh tham gia thi bài thi Địa lí, trong đó điểm trung bình là 6.68 điểm, điểm trung vị là 6.75 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.0 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 38 (chiếm tỷ lệ 0.01%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 47,986 (chiếm tỷ lệ 7.3%).

Khoảng 17 nghìn bài có điểm từ 9-10.

Môn GDCD: Số bài đạt từ điểm 9-10 nhiều nhất với hơn 100 nghìn bài

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Giáo dục công dân của cả nước năm 2022 cho thấy: Có 554,347 thí sinh tham gia thi bài thi Giáo dục công dân, trong đó điểm trung bình là 8.03 điểm, điểm trung vị là 8.25 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 8.5 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 30 (chiếm tỷ lệ 0.01%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 5,723 (chiếm tỷ lệ 1.03%).

Môn này có số bài đạt từ điểm 9-10 cao nhất với hơn 100 nghìn bài.

Tiếng Anh: Hơn 51% điểm dưới trung bình

Có 866,196 thí sinh tham gia thi bài thi Tiếng Anh, trong đó điểm trung bình là 5.15 điểm, điểm trung vị là 4.8 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 3.8 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 423 (chiếm tỷ lệ 0.05%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 446,648 (chiếm tỷ lệ 51.56%).

Gần 34 nghìn bài có điểm số cao từ 9-10.

Vũ Vũ