Phổ điểm các tổ hợp xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2020 của Bộ GD&ĐT

27/08/2020 05:48

Bộ GD&ĐT vừa chính thức công bố phổ điểm một số tổ hợp xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2020.

phổ điểm các tổ hợp xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2020 của bộ gd&Đt
Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 1.

Kết quả phân tích điểm thi theo tổ hợp 3 môn xét tuyển Toán, Vật lí, Hóa học cho thấy: Điểm trung bình là 21,46 điểm, điểm trung vị là 21,9 điểm; Tổng điểm có nhiều thí sinh đạt cao nhất là 23 điểm.

phổ điểm các tổ hợp xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2020 của bộ gd&Đt
Phổ điểm tổ hợp 3 môn xét tuyển Toán, Vật lí, Hóa học.

Ở tổ hợp 3 môn xét tuyển Toán, Hóa học, Sinh học, kết quả phân tích điểm thi cho thấy: Điểm trung bình là 20,36 điểm, điểm trung vị là 20,55 điểm; Tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 22 điểm.

phổ điểm các tổ hợp xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2020 của bộ gd&Đt
Phổ điểm tổ hợp 3 môn xét tuyển Toán, Hóa học, Sinh học.

Kết quả phân tích điểm thi theo tổ hợp 3 môn xét tuyển Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí cho thấy: Điểm trung bình là 18,5 điểm, điểm trung vị là 18,5 điểm; Tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 19 điểm.

phổ điểm các tổ hợp xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2020 của bộ gd&Đt
Phổ điểm tổ hợp 3 môn xét tuyển Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí.

Kết quả phân tích điểm thi theo tổ hợp 3 môn xét tuyển Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh cho thấy: Điểm trung bình là 18,19 điểm, điểm trung vị là 18,3 điểm; Tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 19 điểm.

phổ điểm các tổ hợp xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2020 của bộ gd&Đt
Phổ điểm tổ hợp 3 môn xét tuyển Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

Kết quả phân tích điểm thi theo tổ hợp 3 môn xét tuyển Toán, Vật lí, Tiếng Anh cho thấy: Điểm trung bình là 20,07 điểm, điểm trung vị là 20,2 điểm; Tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 21 điểm.

phổ điểm các tổ hợp xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2020 của bộ gd&Đt
Phổ điểm tổ hợp 3 môn xét tuyển Toán, Vật lí, Tiếng Anh.
Biển Ngọc