Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình làm Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia

14/04/2016 06:28

Ngày 13/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định phân công nhiệm vụ Thủ tướng và các Phó Thủ tướng.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình làm Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia 1

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình

Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ; Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực: Chiến lược, kế hoạch phát triển KT-XH cả nước và các vùng; Chiến lược, chính sách tài chính, tín dụng, tiền tệ quốc gia; Chi ngân sách Nhà nước; Chiến lược quốc phòng, an ninh, đối ngoại; Theo dõi và chỉ đạo: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ NN&PTNT...; Làm Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về biển Đông - Hải đảo, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư, Chủ tịch Hội đồng quốc gia giáo dục, Chủ tịch một số Hội đồng, Ủy ban quốc gia và Trưởng một số Ban Chỉ đạo khác.

Trong các Phó Thủ tướng, Thủ tướng phân công ông Trương Hòa Bình, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, giúp Thủ tướng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Cải cách hành chính; Phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại; Phòng, chống tham nhũng; Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Bảo đảm TTATGT; Cải cách tư pháp...; Theo dõi và chỉ đạo các Bộ: Nội vụ, Tư pháp, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Dân tộc, Văn phòng Chính phủ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Làm Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia; Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm...

L.C