Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm điểm vụ 1 sở 6 phó giám đốc

25/05/2017 19:48

Phó Thủ tướng đã yêu cầu UBND tỉnh Bình Định giải quyết dứt điểm số phó Giám đốc Sở TN&MT vượt quá quy định.

Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm điểm vụ 1 sở 6 phó giám đốc 1

Sở Tài Nguyên và Môi trường Bình Định có đến 6 phó Giám đốc, trong khi theo quy định của Chính Phủ, mỗi sở cấp tỉnh chỉ có tối đa 3 phó Giám đốc. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Ngày 24/5, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã có công văn yêu cầu UBND tỉnh Bình Định kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân liên quan đến việc bổ nhiệm vượt quá số lượng quy định ở Sở Tài nguyên - Môi trường.

Theo đó, sau khi nắm bắt thông tin qua  báo cáo của Bộ Nội vụ về kết quả kiểm tra việc Sở Tài nguyên - môi trường Bình Định có 6 phó giám đốc sở, Phó thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giải quyết dứt điểm số phó giám đốc sở Tài nguyên - Môi trường vượt quá quy định. Đồng thời, tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan đến việc bổ nhiệm cấp phó vượt quá mức quy định, xử lý kỷ luật đối với cá nhân trong công tác bổ nhiệm.

Phó thủ tướng giao Bộ Nội vụ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/7/2017.

Nghị định 24 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với mỗi sở không quá 3 phó giám đốc. Riêng Hà Nội và TP.HCM một sở không quá 4 phó giám đốc. Tuy nhiên, tại Sở Tài nguyên - môi trường tỉnh Bình Định có đến 6 phó giám đốc. 

An An