Phó Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ bất cập trong quản lý xe ô tô công

10/05/2022 17:20

Phó Thủ tướng yêu cầu dự thảo quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công phải trình Chính phủ trong tháng 10/2022.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương tổ chức xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

Phó Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ bất cập trong quản lý xe ô tô công 1

Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý, tháo gỡ dứt điểm các tồn tại, hạn chế, bất cập trong quản lý xe ô tô công (Ảnh minh họa)

Phó Thủ tướng yêu cầu dự thảo trên phải trình Chính phủ trong tháng 10/2022 theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; trong đó, cần bảo đảm lấy đủ ý kiến các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của Nghị định; các giải pháp chính sách tại dự thảo Nghị định cần xử lý, tháo gỡ dứt điểm các tồn tại, hạn chế, bất cập.

Không để tiếp tục phát sinh vướng mắc, bất cập trong quản lý tài sản công là xe ô tô tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp nhà nước; bảo đảm chấp hành nghiêm chủ trương của đảng, pháp luật của nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ô tô công, nâng cao hiệu quả sử dụng xe ô tô công.

Đông thời, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của các bộ, địa phương gắn với công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ của các cơ quan quản lý Nhà nước.

Phùng Tuệ An