Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý trách nhiệm vụ thay thế cây

01/04/2015 20:14

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến chỉ đạo về việc cải tạo, thay thế một số cây xanh tại Hà Nội.

 phó thủ tướng yêu cầu xử lý trách nhiệm vụ thay thế cây
Chủ trương thay thế cây xanh tại Hà Nội vấp phải phản ứng dữ dội của người dân

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND thành phố Hà Nội khẩn trương thanh tra, làm rõ, kết luận và xử lý nghiêm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân theo quy định.

UBND thành phố Hà Nội rà soát đánh giá các biện pháp, cách thức tổ chức thực hiện; kịp thời điều chỉnh biện pháp, cách làm không phù hợp, khắc phục những tồn tại, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đồng thời tăng cường quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội theo đúng quy định.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu UBND thành phố Hà Nội thông tin kịp thời, đầy đủ, công khai minh bạch và tiếp thu ý kiến đóng góp của các chuyên gia, các nhà khoa học, nhân dân, tạo sự đồng thuận trước khi thực hiện.

Tiến Minh