Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế giữ chức Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam

10/07/2020 19:40

Ngày 10/7/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Mạnh giữ chức Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

phó tổng cục trưởng tổng cục thuế giữ chức tổng giám đốc bhxh việt nam
Ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế giữ chức Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam từ ngày 10/7

Hôm nay 10/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 993/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Mạnh giữ chức Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế giữ chức Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10/7/2020.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Hội đồng Quản lý Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và ông Nguyễn Thế Mạnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Sinh năm 1972, ông Nguyễn Thế Mạnh là Thạc sĩ Kinh tế được đào tạo tại Học viện Tài chính.

Từ năm 1995, nhận nhiệm vụ tại Thanh tra Bộ Tài chính. Tháng 1/2011, ông Mạnh tiếp tục được bổ nhiệm là Phó Chánh Thanh tra Bộ Tài chính.

Năm 2016, ông được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Trước đó, ngày 1/4, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh chính thức nghỉ hưu theo chế độ. Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam cũng quyết định ông Đào Việt Ánh, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam tạm thời phụ trách công việc thay Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đến khi có quyết định bổ nhiệm mới.

Uyên Vũ