Phòng Covid-19 nghiêm ngặt trong Tháng Công nhân ngành GTVT

11/05/2021 09:46

Công đoàn GTVT VN chỉ đạo triển khai Tháng Công nhân trong điều kiện tăng cường phòng chống dịch Covid-19 nghiêm ngặt.

Phòng Covid-19 nghiêm ngặt trong Tháng Công nhân ngành GTVT 1

Công đoàn GTVT VN chỉ đạo triển khai Tháng Công nhân trong điều kiện tăng cường phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Đoàn viên Công đoàn, CBNV tại các tuyến đầu phòng, chống dịch như sân bay, bến xe, cảng biển... càng cần được quan tâm, chăm lo

Công đoàn GTVT VN cho biết vừa chỉ đạo các cấp công đoàn trong toàn ngành tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Theo đó, Công đoàn GTVT VN đề nghị các công đoàn trực thuộc triển khai tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tự giác tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, chính quyền địa phương và các hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh.

Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, nhất là mang khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, nơi làm việc, trên các phương tiện giao thông công cộng. Hạn chế tổ chức các sự kiện, không tụ tập đông người không cần thiết.

Riêng việc tổ chức Tháng Công nhân - Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động - tháng 5/2021, các tổ chức công đoàn cần điều chỉnh qui mô, hình thức để quan tâm, chăm lo cho người lao động phù hợp với tình hình thực tế. Một trong những nội dung hoạt động quan trọng của Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động là phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc, cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp và nơi tập trung đông công nhân lao động.

Công đoàn GTVT VN cũng yêu cầu công đoàn các cấp chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp, người sử dụng lao động, các cơ quan chức năng của địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại nơi làm việc; Chủ động xây dựng phương án, kịch bản phòng, chống dịch tại đơn vị.

Trước đó, Công đoàn GTVT VN ban hành kế hoạch yêu cầu công đoàn các cấp triển khai thực hiện các hoạt động chăm lo cho người lao động trong Tháng Công nhân năm nay với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển”.

Cụ thể, tổ chức Chương trình “Lắng nghe - Thấu hiểu - Chia sẻ”, để đoàn viên, người lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc, những câu chuyện cảm động trong lao động và cuộc sống của người lao động. Qua đó có biện pháp giải quyết phù hợp, có hiệu quả.

Đặc biệt, tổ chức các hoạt động “Cảm ơn người lao động” để cảm ơn người lao động đã gắn bó, đồng hành với đơn vị, nhất là trong thực hiện nghiệm vụ vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa duy trì và phát triển kinh tế, góp phần thể hiện sự trân trọng, ghi nhận người lao động là vốn quý của đơn vị, doanh nghiệp...

Kỳ Nam