Phong trào 4 nhất có từ khi nào?

31/07/2016 11:10

Đại hội lần thứ V Công đoàn GTVT VN được tổ chức tại Hà Nội trong hai ngày 8 - 9/7/1993.

Keyword đầu tiên có dấu

Hoạt động của Công đoàn GTVT

 Đại hội lần thứ V Công đoàn GTVT VN được tổ chức tại Hà Nội trong hai ngày 8 - 9/7/1993. Dự Đại hội có 325 đại biểu đại diện cho 22 vạn đoàn viên CNVCLĐ toàn ngành. Đại hội bầu 37 đồng chí vào BCH. Đồng chí Vũ Minh Tâm được bầu làm Chủ tịch, đồng chí Trần Văn Toa được bầu làm Phó chủ tịch. Đến năm 1997, đồng chí Toa nghỉ hưu, đồng chí Cao Thị Hồng được BCH bầu bổ sung làm Phó chủ tịch.

Đại hội đã thông qua 3 chương trình công tác lớn cho thời kỳ này là: Tham gia giải quyết việc làm với phong trào chống thất nghiệp, giảm nghèo trong CNVCLĐ; Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng đội ngũ CNVCLĐ gắn với thi đua yêu nước; Đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công tác, chỉ đạo hoạt động công đoàn ngoài quốc doanh làm nghề GTVT trong cả nước.

Giai đoạn này, phong trào thi đua lao động giỏi, sáng tạo trong CNVCLĐ toàn ngành tiếp tục đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận. Đặc biệt là phong trào “Thi đua 4 nhất: Chất lượng tốt nhất, tiến độ nhanh nhất, hiệu quả cao nhất, an toàn lao động tốt nhất” xây dựng đường Hồ Chí Minh và hầm đường bộ xuyên đèo Hải Vân là hai công trình sau khi hoàn thành sẽ tạo bước đột phá, có ý nghĩa sâu sắc về kinh tế, chính trị - xã hội của đất nước. 

K.N