1. Chảy máu sau mãn kinh ở bất cứ tình trạng nào cũng cần được chú ý và xin ý kiến của bác sĩ. Nó có thể không phải là dấu hiệu đáng lo ngại nhưng cũng có thể là một dấu hiệu cảnh báo sớm bệnh ung thư tử cung. Điều đáng mừng là theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ (ACS), nếu phụ nữ được chẩn đoán ở giai đoạn 1, khi ung thư chưa lan rộng, có tỷ lệ sống sót sau 5 năm là 96%.
1. Chảy máu sau mãn kinh ở bất cứ tình trạng nào cũng cần được chú ý và xin ý kiến của bác sĩ. Nó có thể không phải là dấu hiệu đáng lo ngại nhưng cũng có thể là một dấu hiệu cảnh báo sớm bệnh ung thư tử cung. Điều đáng mừng là theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ (ACS), nếu phụ nữ được chẩn đoán ở giai đoạn 1, khi ung thư chưa lan rộng, có tỷ lệ sống sót sau 5 năm là 96%.
Luna (Theo Thehealthy)