Phú Yên chốt 10/10 xong GPMB dự án nâng cấp QL1

04/10/2014 10:23

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên vừa yêu cầu các địa phương trong tỉnh quyết liệt trong công tác GPMB dự án nâng cấp QL1, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trước ngày 10/10.

phú yên chốt 10/10 xong gpmb dự án nâng cấp ql1
Quyết liệt giải tỏa, bàn giao mặt bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên vừa yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa và Tuy An khẩn trương chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) và tái định cư dự án mở rộng quốc lộ 1 đi qua tỉnh Phú Yên; Phê duyệt toàn bộ phương án, chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân và bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư trước ngày 10/10.

Hiện công tác GPMB chưa đạt tiến độ theo yêu cầu, giải quyết các tồn tại, vướng mắc còn chậm, chưa dứt điểm; còn việc người dân cản trở thi công đối với đoạn, tuyến đã bàn giao mặt bằng. Công tác phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng chưa đảm bảo theo tiến độ.

Tính đến ngày 25/9, toàn tỉnh chỉ mới phê duyệt phương án được 3.419 hộ/4.887 hộ (đạt 70%) và giải ngân vốn GPMB được 254,4/433 tỷ đồng (đạt 58,75%).

Trong đó huyện Đông Hòa là địa phương thực hiện công tác phê duyệt phương án và chi trả tiền bồi thường chậm nhất trong toàn tỉnh. Tính đến ngày 25/9, UBND huyện Đông Hòa chỉ mới phê duyệt 121/819 hộ (đạt 13,58%) và chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân 0,63/110 tỷ đồng (đạt 0,57%).

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên giao Thanh tra tỉnh tiếp tục phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các địa phương khẩn trương xem xét các đơn thư khiếu nại, khiếu kiện của nhân dân về công tác bồi thường, GPMB và tái định cư, để sớm giải quyết dứt điểm.

Tổ công tác 680 và Tổ công tác 1406 tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong công tác GPMB theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh

Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo công an các địa phương phối hợp với Tổ công tác hỗ trợ thi công cấp huyện, tăng cường hoạt động hỗ trợ, bảo vệ thi công đối với các đoạn, tuyến đã bàn giao mặt bằng nhưng bị người dân cản trở thi công trái phép, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư và các đơn vị thi công triển khai thi công, đảm bảo tiến độ hoàn thành của dự án.

Lam Trình