Phương án cho những Bộ trưởng không trúng cử Ban Chấp hành T.Ư 12?

29/01/2016 14:13

Bộ Chính trị sẽ có phương án cho những Bộ trưởng không có tên trong 200 ủy viên Ban Chấp hành T.Ư khóa mới.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XII. Ảnh: Người lao động.

Trong 200 Ủy viên Trung ương gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết, có 100 người tái đắc cử, bao gồm 7 ủy viên Bộ Chính trị. Theo danh sách này, có tới 14 Bộ trưởng đương nhiệm không có tên, và có thể sẽ không đảm nhiệm cương vị hiện nay trong thời gian tới.

Cụ thể, 14 Bộ trưởng không là Ủy viên Trung ương khóa XII gồm:

- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh (1949).

- Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (1959).

- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son (1953).

- Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh (1952).

- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình (1954).

- Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền (1952).

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường (1953).

- Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng (1953).

- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận (1955).

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử (1951).

- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang (1953)

- Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân (1955).

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh (1953).

- Bộ trưởng - Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh (1955).

Bên lề Đại hội Đảng XII, ông Vũ Ngọc Hoàng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết: "Lãnh đạo một số bộ không trúng cử Trung ương khóa mới cũng là điều bình thường. Nếu có ngành nào, bộ nào không có người trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương thì Bộ Chính trị sẽ có phương án".

D. Nguyễn