Phương án nhân sự lãnh đạo Vietnam Airlines sau cổ phần hóa

06/03/2015 13:29

Phương án nhân sự được trình Đại hội cổ đông lần I của Vietnam Airlines - CTCP thông qua ngày 12/3/2015.

phương án nhân sự lãnh đạo vietnam airlines sau cổ phần hóa
Vietnam Airlines đang thay đổi bộ nhận diện thương hiệu, nâng cao chất lượng dịch vụ để trở thành hãng hàng không 4 sao trong năm 2015

Theo quyết định vừa được Bộ trưởng GTVT ký, ông Phạm Viết Thanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên TCT Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) được giao đại diện cho 391.954.195 cổ phần, chiếm 35% vốn điều lệ; Số phiếu biểu quyết được ủy quyền là 391.954.195 phiếu; Giới thiệu ứng cử Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty. Ông Thanh cũng được Bộ GTVT giao phụ trách chung việc thực hiện nhiệm vụ của người đại diện phần vốn Nhà nước tại Tổng công ty.

Nhân sự thứ hai được giao đại diện phần vốn Nhà nước tại Vietnam Airlines - CTCP là ông Phạm Ngọc Minh, Thành viên Hội đồng thành viên. Ông Minh sẽ đại diện cho 335.960.738 cổ phần, chiếm 30% vốn điều lệ; Số phiếu biểu quyết được ủy quyền là 335.960.738 phiếu và tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty.

Nhân sự thứ ba là ông Lưu Văn Hạnh, Thành viên Hội đồng thành viên được giao đại diện cho 164.861.534 cổ phần, chiếm 14,7215% vốn điều lệ; Số vốn biểu quyết được ủy quyền là 164.861.534 cổ phần; Giới thiệu ứng cử Thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị.

Cuối cùng là ông Nguyễn Huy Tráng, thành viên Hội đồng Thành viên được giao đại diện cho 164.861.534 cổ phần, chiếm 14,7215% vốn điều lệ; Số vốn biểu quyết được ủy quyền là 164.861.534 cổ phần; Giới thiệu ứng cử Thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị.

Hiện Vietnam Airlines đang đề nghị Bộ GTVT thông qua phương án trình đại hội cổ đông nhân sự Hội đồng quản trị gồm năm người, trong đó có bốn người đại diện phần vốn Nhà nước, một thành viên độc lập và Ban kiểm soát gồm ba người. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị sẽ còn có sự thay đổi sau khi Vietnam Airlines hoàn thành công tác lựa chọn đối tác chiến lược dự kiến kết thúc vào quý II/2015.

Phương án nhân sự này sẽ được trình Đại hội cổ đông lần thứ nhất của Vietnam Airlines - CTCP thông qua vào ngày 12/3/2015.

Ông Phạm Viết Thanh sinh năm 1962, là Tiến sỹ quản trị kinh doanh; Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Vietnam Airlines từ tháng 6/2011. Trước đó, ông Thanh được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines từ tháng 8/2003.

Ông Phạm Ngọc Minh sinh năm 1960, là Kỹ sư kinh tế vận tải hàng không tại Đại học Hàng không dân dụng Kiev, Tiến sỹ kinh tế; Giữ chức vụ Tổng giám đốc Vietnam Airlines từ cuối tháng 12/2007. Ông Minh được bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines từ tháng 5/1993.

Thanh Bình