PV GAS đạt Danh hiệu Thương hiệu Quốc gia 2016

08/11/2016 17:49

Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas) là 1 trong 88 đơn vị đạt danh hiệu Thương hiệu Quốc gia 2016.

PV GAS đạt Danh hiệu Thương hiệu Quốc gia 2016 1

 Lễ đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lao động của PV GAS được tổ chức vào tháng 4/2016

Vừa qua, Bộ Công thương chính thức công bố Danh sách các doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu Quốc gia. Trong đó, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas) là 1 trong 88 đơn vị đạt danh hiệu.

Trước đó, Tổng công ty Khí Việt Nam đã nhận được nhiều giải thưởng khác tại các cuộc bình chọn do Bộ Công Thương tổ chức. Qua đó có thể thấy được nỗ lực cố gắng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên của PV Gas trong những năm gần đây, được Đảng và nhà nước ghi nhận.

Chương trình Thương hiệu Quốc gia 2016 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho phép Bộ Công Thương triển khai từ năm 2003. Chương trình được thực hiện nhằm xây dựng hình ảnh Việt Nam là quốc gia có uy tín về hàng hoá và dịch vụ đa dạng phong phú với chất lượng cao, nâng cao sức cạnh tranh cho các thương hiệu sản phẩm Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế trong quá trình hội nhập. 

PV