PV GAS tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

22/01/2016 14:28

Ngày 22/1, PV GAS đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 để bầu, miễn nhiệm kiểm soát viên...

Keyword đầu tiên có dấu
PV GAS tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

Ngày 22/1, Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 để bầu, miễn nhiệm kiểm soát viên và chấp thuận việc HĐQT bổ nhiệm các thành viên HĐQT

Đại hội diễn ra với sự chủ trì của ông Lê Như Linh, Chủ tịch HĐQT PV GAS và ông Dương Mạnh Sơn, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty; cùng với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho hơn 97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại đại hội, các cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên đối với ông Nguyễn Anh Tuấn và bầu ông Mai Hữu Ngạn giữ chức Kiểm soát viên PV GAS.

Đồng thời, đại hội cũng chấp thuận việc HĐQT bổ nhiệm các Thành viên HĐQT, bao gồm: Bổ nhiệm ông Dương Mạnh Sơn giữ chức Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc PV GAS thay thế cho ông Đỗ Khang Ninh đã chuyển công tác khác; bổ nhiệm bà Võ Thị Thanh Ngọc, Phó Tổng giám đốc Công ty Liên doanh Lọc hóa dầu Nghi Sơn giữ chức Thành viên HĐQT PV GAS thay thế cho ông Nguyễn Trung Dân nghỉ hưu theo quy định; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tưởng, Trưởng Ban Đầu tư Xây dựng PV GAS giữ chức Thành viên HĐQT Tổng công ty thay thế ông Nguyễn Xuân Hoà đã chuyển công tác khác.

Keyword đầu tiên có dấu

Keyword đầu tiên có dấu

Với sự làm chuẩn bị chu đáo, làm việc nghiêm túc, khẩn trương và sự đồng thuận, nhất trí cao của các cổ đông, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của PV GAS đã diễn ra thành công tốt đẹp.

P.Vy