PV GAS tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

16/04/2016 13:19

Ngày 15/4/2016, PV GAS đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên tại tòa nhà PV GAS Tower, TP. HCM

pv gas tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

PV GAS tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS), ngày 15/4/2016, PV GAS đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tại tòa nhà PV GAS Tower, TP.HCM.

Tham dự Đại hội, về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có ông Đinh Văn Sơn, Thành viên HĐTV, đại diện lãnh đạo các Ban liên quan; đại diện lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, đại diện lãnh đạo các ban, các đơn vị, gần 500 cổ đông và người đại diện cổ đông, hiện nắm giữ gần 1,9 tỷ cổ phiếu PV GAS, đạt tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết là 97,04%.

Về phía Tổng công ty Khí Việt Nam, có ông Lê Như Linh, Chủ tịch HĐQT; ông Dương Mạnh Sơn, Tổng Giám đốc; các vị lãnh đạo HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị trực thuộc và thành viên.

pv gas tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
 

Tại Đại hội, PV GAS đã trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các tờ trình về việc: sửa đổi, bổ sung Điều lệ PV GAS phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015; Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2016; Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2016, Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016; Báo cáo thực hiện tiền lương, thu nhập năm 2015 và kế hoạch tiền lương, thu nhập năm 2016 của HĐQT và BKS; Bầu thành viên HĐQT; Bầu Kiểm soát viên.

pv gas tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Các cổ đông bỏ phiếu

Đoàn Chủ tịch cuộc họp đã giành nhiều thời gian để trả lời các câu hỏi, chấp vấn của cổ đông về các báo cáo liên quan, khẳng định những nỗ lực phấn đấu xây dựng và phát triển bền vững thương hiệu PV GAS, trên cơ sở minh bạch và thu hút các nguồn đầu tư trong và ngoài nước.

Phần lớn các ý kiến xoay quanh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 (cơ sở xây dựng kế hoạch, kịch bản kế hoạch theo các phương án giá dầu khác nhau), kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2016, tính cạnh tranh của PV GAS khi Việt Nam gia nhập TPP, cơ chế giá khí (giá khí đầu vào, đầu ra), mua cổ phiếu quỹ, đầu tư xây dựng (tiến độ dự án Lô B-Ômôn, NCS2-GĐ2, tình hình đầu tư thượng nguồn)...

pv gas tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Đại hội ra mắt ban lãnh đạo nhiệm kỳ mới

 Với tỷ lệ cổ đông tán thành đều trên 99,99% tất cả các nội dung nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong đó, Đại hội đồng cũng đã thông qua việc ông Phan Quốc Nghĩa tiếp tục giữ chức Thành viên HĐQT, bà Hồ Thị Ái Thanh tiếp tục giữ chức Kiểm soát viên Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP và ông Nguyễn Công Minh được bầu làm Kiểm soát viên Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP.

Trong các bài phát biểu tại cuộc họp, ông Lê Như Linh, Chủ tịch HĐQT và ông Dương Mạnh Sơn, Tổng Giám đốc PV GAS đã nhấn mạnh: Thay mặt cho hơn 3.000 CBCNV PV GAS, Ban lãnh đạo PV GAS xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, các khách hàng, đối tác và đặc biệt là Quý cổ đông đã luôn hỗ trợ, ủng hộ, đồng hành với PV GAS trong những năm qua và trên hành trình phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.Ban Lãnh đạo với sự đồng lòng của toàn thể CBCNV Tổng Công ty đã vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với những chỉ số kinh doanh ấn tượng trong bối cảnh không thuận lợi như hiện nay.

Đây là kết quả của những nỗ lực không mệt mỏi của tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV PV GAS trong quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh; từ sự quan tâm hỗ trợ quý báu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các cơ quan quản lý nhà nước, sự tin tưởng ủng hộ của các khách hàng, đối tác và đặc biệt là Quý cổ đông để vượt qua khó khăn và biến những thách thức thành động lực phát triển.Năm 2015 là dấu mốc quan trọng mở ra giai đoạn phát triển tiếp nối 5 năm 2016-2020 trong Chiến lược phát triển đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 của PV GAS.

Bước sang năm 2016, Tổng Công ty vẫn đối mặt với nhiều khó khăn khắc nghiệt: dự báo giá dầu vẫn ở mức thấp và chưa thể phục hồi trong năm nay; các nguồn khí truyền thống bắt đầu suy giảm; áp lực cạnh tranh khi Việt nam gia nhập FTA, TPP …Song, PV GAS, với cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, kinh nghiệm, uy tín, thương hiệu... và đặc biệt là đội ngũ nhân lực tận tụy luôn phấn đấu với tinh thần trách nhiệm cao nhất, Ban lãnh đạo PV GAS tin chắc Tổng Công ty đủ sức vượt qua khó khăn thách thực để đạt được những mục tiêu phát triển không chỉ riêng trong năm 2016, mà còn cả trong dài hạn, giữ vững đà phát triển bền vững của những năm qua, luôn là doanh nghiệp hàng đầu của ngành công nghiệp khí Việt Nam, vươn ra khu vực và thế giới, đáp ứng kỳ vọng của cổ đông.

MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN PV GAS 2016

Những dấu ấn 2015

Năm 2015 đánh dấu nhiều thành tựu nổi bật của PV GAS, trong đó phải kể đến:

- Sản lượng khí và LPG cung cấp cho thị trường đạt mức kỷ lục hơn 10 tỷ m3 khí khô và trên 1,5 triệu tấn LPG.

- Hoàn thành đầu tư xây dựng hệ thống vận chuyển, phân phối khí và bắt đầu cung cấp khí thiên nhiên và CNG tại thị trường miền Bắc, trong đó sản phẩm CNG lần đầu tiên xuất hiện tại thị trường này;

- Hoàn thành và đưa vào bờ thành công khí đồng hành từ mỏ Đại Hùng, khu vực Đông Nam Bộ.

- Trong năm qua, Tổng Công ty được trao tặng nhiều danh hiệu giải thưởng uy tín của các tổ chức trong, ngoài nước mà nổi bật là danh hiệu Anh hùng Lao động do Nhà nước phong tặng.

Nhiệm vụ trọng tâm của PV GAS 2016

- Đảm bảo cung cấp an toàn toàn bộ lượng khí đồng hành và tự hiên được khai thác từ thềm lục địa Việt Nam cho các hộ tiêu thụ.

- Tìm kiếm cơ hội để đầu tư vào thượng nguồn, qua đó xây dựng một ngành công nghiệp khí hoàn chỉnh và đồng bộ tất cả các khâu: khai thác, thu gom, vận chuyển, chế biến, xuất nhập khẩu, phân phối các sản phẩm khí.

- Đẩy mạnh chế biến sâu khí để tăng cường giá trị gia tăng cho các sản phẩm khí;

- Xây dựng cơ sở hạ tầng, kho cảng để sẵn sàng nhập khẩu khí nhằm đảm bảo nguồn cung, đáp ứng nhu cầu của thị trường;

- Nghiên cứu xây dựng hệ thống đường ống kết nối các khu vực, hình thành hệ thống đường ống dẫn khí quốc gia.

Phương hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị PV GAS năm 2016:

- Tổng kết, đánh giá hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2016 và tổ chức bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới.

- Tiếp tục tổ chức bộ máy HĐQT làm việc chuyên nghiệp với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành.

- Duy trì các phiên họp định kỳ theo quy định và tổ chức họp bất thường khi cần thiết để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT, đồng thời tham gia đầy đủ các phiên họp của Ban điều hành theo quy định/được mời để cùng Ban điều hành kịp thời xử lý công việc.

- Đôn đốc, giám sát chặt chẽ việc triển khai các Nghị quyết/Quyết định/Chỉ thị của HĐQT.

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện:

+ Triển khai Chiến lược phát triển PV GAS đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035, Kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 vì mục tiêu phát triển bền vững của PV GAS ngay khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Triển khai Kế hoạch 2016 với các giải pháp linh hoạt, khả thi để hạn chế những tác động của giá dầu giảm, nguồn khí giá cao,…

+ Rà soát tổng thể công tác đầu tư xây dựng, ưu tiên tập trung nguồn lực cho thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm, có hiệu quả.

+ Xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh bán lẻ LPG để gia tăng thị phần bán lẻ tại tại thị trường Việt Nam.

+ Tăng cường tìm kiếm, thu gom, phát triển các nguồn khí khác trong và ngoài nước; tham gia đầu tư thượng nguồn khi có điều kiện.

+ Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc PV GAS trong giai đoạn tiếp theo trên nguyên tắc gọn nhẹ, hiệu quả và tập trung vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi.

+ Triển khai hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP, lần lượt áp dụng đối với từng hoạt động của PV GAS, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý/quản trị.

+ Xây dựng và đưa vào áp dụng Văn hóa doanh nghiệp PV GAS, đảm bảo các hoạt động của PV GAS được thực hiện một cách chuyên nghiệp, xứng tầm.

+ Đẩy mạnh tìm kiếm đối tác hợp tác chiến lược, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài có chuyên môn sâu và kinh nghiệm về lĩnh vực khí, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của PV GAS.

Mục tiêu phấn đấu năm 2016 là: vận hành an toàn, hiệu quả các công trình khí hiện có, đảm bảo tiến độ các dự án đầu tư; cung cấp trên 9,7 tỷ m3 khí cho các hộ tiêu thụ, đảm bảo sản lượng LPG cung cấp chiếm 70% thị phần toàn quốc, doanh thu toàn PV GAS đạt trên 54 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế xấp xỉ 9 nghìn tỷ đồng, tiếp tục là đơn vị chủ lực của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và đạt được kỳ vọng của cổ đông PV GAS.

CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

Kế hoạch năm 2016

I

Sản lượng

   

1

Khí ẩm đưa vào bờ

Tr.M3

9.850

2

Khí tiêu thụ

Tr.M3

9.724

3

Condensate

Tấn

56.665

4

LPG Công ty mẹ

Tấn

987.000

II

Tài chính

 

 

1

Doanh thu

Tỷ Đ

54.751

-

Trong đó Công ty mẹ

Tỷ Đ

51.345

2

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ Đ

8.574

-

Trong đó Công ty mẹ

Tỷ Đ

8.505

3

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ Đ

7.085

-

Trong đó Công ty mẹ

Tỷ Đ

7.032

4

Tỷ suất LNST/VĐL

%

37

5

Tỷ lệ chia cổ tức

%

30

6

Vốn điều lệ

Tỷ Đ

19.139

7

Nộp ngân sách

Tỷ Đ

2.931

-

Trong đó Công ty mẹ

Tỷ Đ

2.863

8

Đầu tư xây dựng

   
 

Tổng số dự án

DA

67

 

Tổng nhu cầu vốn giải ngân

Tỷ Đ

5.431

 

Trong đó Công ty mẹ

Tỷ Đ

4.747

9

Lao động cuối kỳ

Người

4.050

 

Trong đó Công ty mẹ

Người

1.345

10

Thực hiện ASXH

Tỷ Đ

130

Hồ Cầm