PVcomBank cấp tín dụng 2.000 tỷ đồng cho PV Power

26/05/2016 19:54

PVcomBank vừa ký hợp đồng cấp tín dụng trị giá 2.000 tỷ đồng với PV Power.

12

Lễ ký hợp đồng tín dụng giữa PVcomBank với PVPower

Hợp đồng thu xếp nguồn vốn nhằm giúp PV Power thực hiện, quản lý và vận hành các dự án, công trình điện. Hiện nay, PV Power đã cung cấp cho đất nước 117,3 tỷ kWh điện. PV Power là thành viên trực thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) và là đơn vị duy nhất của PVN hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp điện.

Trước đó, thực hiện chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050, Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho ba tập đoàn trụ cột là: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), PVN và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cùng tham gia lĩnh vực sản xuất điện năng

N.Dương