PVcomBank cho vay ưu đãi doanh nghiệp

09/01/2015 14:57

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa chính thức triển khai gói hạn mức tín dụng ưu đãi cho doanh nghiệp bằng VND và USD. 

pvcombank cho vay ưu đãi doanh nghiệp

Theo đó, PVcomBank dành 25 triệu USD, lãi suất từ 1,8%/năm và  một nghìn tỷ đồng, lãi suất từ 7%/năm cho vay doanh nghiệp trong các hoạt động chủ lực như thanh toán các chi phí liên quan đến sản xuất, kinh doanh, chế biến hàng hóa xuất khẩu…

Theo PVcomBank, chương trình nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều bất lợi, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để an tâm sản xuất kinh doanh năm 2015.

Thảo Nguyên