PVcomBank triển khai "Tháng vàng thanh toán"

13/11/2014 09:16

Từ 10/11 đến 31/12/2014, Ngân hàng Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) triển khai chương trình "Tháng vàng thanh toán" dành cho các khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). 

Theo đó, với các khách hàng XNK, thương mại và dịch vụ quốc tế khi thực hiện giao dịch chuyển tiền thanh toán quốc tế tại PVcomBank ngoài việc được giảm 70% phí chuyển tiền đi, phí thanh toán Thư tín dụng nhập khẩu, phí thanh toán nhờ thu nhập khẩu còn được miễn một số khoản phí.

Đồng thời, khách hàng đạt doanh số thanh toán từ 300 nghìn USD đến một triệu USD hoặc tương đương 5-10 giao dịch, ngoài các mức phí ưu đãi kể trên còn  được giảm phí phát hành Thư tín dụng nhập khẩu, miễn phí thông báo Thư tín dụng xuất khẩu và miễn tất cả các loại điện phí liên quan đến thanh toán quốc tế và tra soát...

Bảo Nguyên