PVI và DIC ký kết thỏa thuận hợp tác

22/09/2017 10:03

PVI và DIC Corp vừa ký kết thỏa thuận hợp tác để thiết lập và đẩy mạnh quan hệ đối tác giữa hai bên.

pvi và dic ký kết thỏa thuận hợp tác

PVI và DIC Corp vừa ký kết thỏa thuận hợp tác để thiết lập và đẩy mạnh quan hệ đối tác giữa hai bên

Mới đây, Công ty cổ phần PVI (PVI) và Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) đã ký kết thỏa thuận hợp tác để thiết lập và đẩy mạnh quan hệ đối tác giữa hai bên, đánh dấu bước phát triển mới trong mối quan hệ giữa 2 doanh nghiệp.

Theo thỏa thuận, DIC Corp và PVI sẽ giao kết, thực hiện quan hệ hợp tác dưới các hình thức phù hợp tại từng thời điểm nhằm gia tăng lợi ích kinh tế và hiệu quả quản lý. Cụ thể, DIC tạo điều kiện thuận lợi và ưu tiên để PVI giới thiệu, cung cấp các dịch vụ bảo hiểm đối với tài sản, công trình trong tổ hợp của DIC. Ngược lại, PVI sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hiểm và quản lý rủi ro bảo hiểm đảm bảo chất lượng, tiết kiệm chi phí tối đa, phù hợp với thông lệ quốc tế, quy định của pháp luật Việt Nam. Ngoài ra, PVI sử dụng dịch vụ, đầu tư dự án, quảng bá năng lực, thông tin của tổ hợp DIC tới các khách hàng của PVI.

Việc xây dựng mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa DIC và PVI là quyết định phù hợp với định hướng phát triển và mục tiêu kinh doanh của cả 2 doanh nghiệp trong giai đoạn phát triển mới, tạo điều kiện để hai bên cùng hỗ trợ nhau phát triển bền vững.

PV