PVN cán đích sớm về doanh thu và lợi nhuận năm 2019

10/11/2019 09:48

Tính tới hết tháng 10, PVN ước đạt 627,74 nghìn tỷ đồng, vượt 2,5% kế hoạch năm.

pvn cán đích sớm về doanh thu và lợi nhuận năm 2019
Tính tới hết tháng 10, PVN ước đạt 627,74 nghìn tỷ đồng, vượt 2,5% kế hoạch năm

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa công bố thông tin tình hình sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm 2019. Theo đó, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Cụ thể, sản xuất điện tháng 10 ước đạt 2,09 tỷ kWh, vượt 9,6% kế hoạch tháng 10, lũy kế 10 tháng ước đạt 18,55 tỷ kWh, vượt 5,1% kế hoạch 10 tháng và bằng 85,9% kế hoạch năm.

Sản xuất xăng dầu tháng 10 ước đạt 0,896 triệu tấn, vượt 3,9% kế hoạch tháng 10, lũy kế 10 tháng ước đạt 9,9 triệu tấn, vượt 5,5% kế hoạch 10 tháng và bằng 87,2% kế hoạch năm.

Về chỉ tiêu tài chính, tổng doanh thu toàn Tập đoàn tháng 10 ước đạt 61,13 nghìn tỷ đồng, lũy kế 10 tháng ước đạt 627,74 nghìn tỷ đồng, vượt 10,4% kế hoạch 10 tháng và vượt 2,5% kế hoạch năm; về đích sớm kế hoạch cả năm 2019 trước 2 tháng. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn tháng 10 ước đạt 8,15 nghìn tỷ đồng, vượt 5,9% kế hoạch tháng 10, lũy kế 10 tháng ước đạt 86,42 nghìn tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch 10 tháng và về đích sớm kế hoạch cả năm 2019 trước 2 tháng.

Như vậy, kết thúc 10 tháng năm 2019, PVN đã về đích trước 2 tháng các chỉ tiêu: tổng doanh thu, nộp ngân sách, lợi nhuận, đặc biệt chỉ tiêu ở lĩnh vực cốt lõi là gia tăng trữ lượng dầu khí.

pvn cán đích sớm về doanh thu và lợi nhuận năm 2019
Nhà máy xử lý khí Dinh Cố

Cũng trong tháng 10, Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện tua bin khí hỗn hợp Miền Trung 1 và 2 do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm chủ đầu tư, với tổng công suất dự án khoảng 1.500 MW, sử dụng nhiên liệu khí từ mỏ khí Cá Voi Xanh.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng kho cảng LNG Thị Vải. Dự án kho cảng LNG Thị Vải do PV GAS làm chủ đầu tư với công suất qua kho giai đoạn 1 là 1 triệu tấn LNG/năm, dự kiến hoàn thành năm 2022 với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 285 triệu USD. Sau khi hoàn thành sẽ bổ sung nguồn cung khoảng 1,4 tỉ m3 khí, bù đắp một phần lượng khí thiếu hụt trong nước sau năm 2022.

Vietsovpetro đón dòng dầu thương mại đầu tiên từ giếng MTD-2X giàn BK-20 mỏ Bạch Hổ với lưu lượng dầu ban đầu thu được là 288 tấn/ngày đêm.

Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling) đã ký kết Hợp đồng cung cấp giàn khoan tiếp trợ nửa nổi nửa chìm “PV DRILLING V" với Brunei Shell Petroleum Company Sdn Bhd (BSP). Đây là hợp đồng khoan có thời hạn dài nhất của PV Drilling, đặt nền tảng thâm nhập sâu rộng vào thị trường khoan tại Brunei.

5 công trình của Tuổi trẻ Dầu khí nhận giải thưởng “Đổi mới, sáng tạo phát triển doanh nghiệp”. Đây là giải thưởng tôn vinh các công trình, sản phẩm đổi mới sáng tạo của Tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương trên tất cả các lĩnh vực tiêu biểu.

Hạ Lan