PVN sẽ giảm, thoái vốn tại hàng loạt doanh nghiệp

17/08/2017 20:17

Đề án tái cơ cấu, chuyển giao vốn PVN tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam cũng được trình trong quý III/2017.

PVN-giam-thoai-von-tai-hang-loat-doanh-nghiep-co-p

PVN sẽ giảm, thoái vốn tại hàng loạt doanh nghiệp

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa có văn bản phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) sắp xếp, cổ phần hoá, thoái vốn giai đoạn 2017- 2020.

Chính phủ quyết định giữ nguyên các doanh nghiệp sau như hiện nay, gồm: Công ty mẹ - PVN tiếp tục là công ty TNHH 1TV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Nam (NASOS); Trường Cao đẳng nghề dầu khí.

Về giảm tỷ lệ nắm giữ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao PVN thực hiện giảm tỷ lệ nắm giữ của PVN tại các doanh nghiệp theo giai đoạn như sau:

Giai đoạn 2017- 2018, giảm tỷ lệ nắm giữ tại Tổng công ty Phân bón và Hoá chất dầu khí - CTCP từ 61,3% xuống 51% vốn điều lệ; giảm từ 75,56% xuống còn 51% vốn điều lệ của PVN tại Công ty cổ phần Phân bón dầu khí Cà Mau.

Giai đoạn từ 2018- 2019, PVN giảm tỷ lệ nắm giữ tại Tổng công ty khí Việt Nam - CTCP từ 96,72% xuống 65% vốn điều lệ.

Giai đoạn 2019-2020 tại Tổng công ty cổ phần Vận tải dầu khí (PV Trans) thì PVN giảm tỷ lệ nắm giữ từ 51% xuống 36% vốn điều lệ nếu đàm phán và được Ngân hàng Citibank đồng ý sửa đổi cam kết trước đó của hai bên về tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ của PVN.

Nhóm PVN nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ gồm: Tổng công ty Dầu Việt Nam; Công ty TNHH MTV Lọc - Hoá dầu Bình Sơn; Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam (PVN đang nắm 51% vốn điều lệ đến năm 2019. Trường hợp đàm phán được với các ngân hàng cho vay vốn thì có thể giảm tỷ lệ nắm giữ của PVN sớm hơn).

Danh mục PVN thoái toàn bộ vốn từ nay tới năm 2019 gồm: Tổng công ty cổ phần PVI; Công ty cổ phần Dầu khí đầu tư khai thác Cảng Phước An; Công ty cổ phần phát triển Đông Dương Xanh; Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí SSG (năm 2017- 2018). Và Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam; Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam; Tổng công ty bảo dưỡng- sửa chữa công trình dầu khí-CTCP (năm 2018- 2019).

Trước mắt, ngay trong quý III/2017, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương trình Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí trước khi cổ phần hoá và Đề án sắp xếp đối với Trường Đại học Dầu khí và Viện Dầu khí Việt Nam.

Đáng chú ý, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công thương trình Đề án tái cơ cấu, chuyển giao vốn PVN tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam ngay trong quý III năm nay.

Trong Quý IV/2017, Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp và PVN xây dựng Đề án tái cơ cấu toàn diện PVN giai đoạn 2017- 2020 trình Thủ tướng Chính phủ.

Chính phủ cũng yêu cầu giữ nguyên tỷ lệ nắm giữ vốn của PVN tại các công ty con, liên kết, liên doanh sau: Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVN nắm giữ 51,37% vốn điều lệ); Liên doanh dầu khí Việt - Nga Vietsovpetro (PVN nắm 51% vốn điều lệ); Tổng công ty Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí (PVN nắm 50,40% vốn điều lệ); Công ty TNHH Liên doanh Rusvietpetro (PVN nắm 49% vốn điều lệ); Công ty TNHH Liên doanh Gazpromviet (PVN nắm 49% vốn điều lệ nhưng thực hiện tái cơ cấu phù hợp với triển khai các dự án và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền); Công ty TNHH Lọc hoá dầu Long Sơn (PVN nắm 29% vốn điều lệ); Công ty TNHN Tân Cảng - Petro Cam Ranh (PVN nắm 25% vốn điều lệ); Công ty TNHH Lọc hoá dầu Nghi Sơn (25,10% vốn điều lệ).

C.Sơn