Qua 11 tháng, Cần Thơ còn nhiều cơ quan giải ngân vốn đầu tư công ở mức 0%

04/12/2021 16:15

11 tháng qua, 22 đơn vị có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công dưới 50%, trong đó có 7 đơn vị tỷ lệ giải ngân 0%, Chủ tịch Cần Thơ chỉ đạo nóng.

Ngày 4/12, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa ký ban hành công văn chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban ngành, UBND các quận, huyện đẩy mạnh các biện pháp hiệu quả đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Qua 11 tháng, Cần Thơ còn nhiều cơ quan giải ngân vốn đầu tư công ở mức 0% 1

Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ kiểm tra tiến độ thực hiện dự án trên địa bàn TP Cần Thơ.

Theo số liệu báo cáo của Kho bạc Nhà nước Cần Thơ, tính đến cuối tháng 11/2011, có 22 đơn vị tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công dưới 50%.

Trong số này, có 7 đơn vị tỷ lệ giải ngân 0%, gồm: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2 thành phố, Đài Phát thanh và Truyền hình TP Cần Thơ, Trung tâm Xúc tiến đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ, Sở Công Thương, Ban ATGT TP, Sở Tài chính, Ban Quản lý các khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ.

4 đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới 10% có Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thành phố và Sở Y tế.

Chỉ có 5 đơn vị có tỷ lệ giải ngân từ 90-100% đó là Bộ Chỉ huy Quân sự TP, Sở Nội vụ, Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, Văn phòng Thành ủy, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ.

Theo UBND TP Cần Thơ, thời gian qua, Thành ủy, HĐND, UBND TP luôn quan tâm và thường xuyên kiểm tra thực tế trên công trường, làm việc cụ thể với các chủ đầu tư để tháo gỡ các vướng mắc.

Bên cạnh đó, TP ban hành nhiều văn bản chỉ đạo đôn đốc và đề ra các giải pháp quyết liệt trong công tác đầu tư xây dựng, giải ngân vốn đầu tư công.

Tính đến ngày 29/11/2021, kết quả giải ngân của TP chỉ đạt 33,80%, thấp so với tỷ lệ giải ngân trong khu vực và toàn quốc.

Để đạt mục tiêu giải ngân năm 2021 đạt tỷ lệ từ 95% trở lên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu các chủ đầu tư, quản lý dự án, nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm đối với tổ chức và cá nhân có liên quan, chấn chỉnh ngay và khẩn trương đề ra các biện pháp tích cực, hiệu quả cao đã được chỉ đạo trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, khắc phục ngay và quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, bao gồm nguồn vốn kéo dài các năm trước, đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn được bố trí.

Người đứng đầu Cần Thơ giao thủ trưởng các sở ban ngành, UBND các quận, huyện rà soát, xây dựng công việc cần thực hiện đến hết năm 2021. Đồng thời, thực hiện phân công nhiệm vụ và yêu cầu trách nhiệm công việc rõ ràng đối với từng cán bộ, công chức, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành giải ngân từ 95% kế hoạch vốn đã bố trí.

Giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Cần Thơ, trên cơ sở kết quả thực hiện giải ngân của các chủ đầu tư, quản lý dự án trong năm 2021, đánh giá, đề xuất mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu năm 2021 và những năm tiếp theo.

“Yêu cầu chủ đầu tư, quản lý dự án rút kinh nghiệm sâu sắc năm 2021, chủ động khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án triển khai trong năm 2022. Trường hợp đến tháng 6/2022, các đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp (không đạt tỷ lệ giải ngân theo mặt bằng chung toàn quốc), sẽ xem xét kiểm điểm trách nhiệm và điều chuyển chủ đầu tư”, công văn nêu.

Lê An